Arbeid en dementie

Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt dan voor de hand dat u zich ziek meldt. Daar komt veel bij kijken. Wat wordt er van u en uw werkgever verwacht? Met welke instanties krijgt u te maken?

Verder lezen:
Artikel 'arbeid en dementie' van Alzheimer NL >>

Artikel 'dementie op jonge leeftijd en werk' van J. de Graaf >>

 

Dementiemonitor

In Nederland zijn er 290.000mensen met dementie. Naar schatting zijn 15.000 mensen met dementie jonger dan 65 jaar. Mantelzorgers van deze groep ervaren vaak andere problemen dan mantelzorgers van oudere mensen met dementie. De Dementiemonitor geeft inzicht in hoe zij de zorg 
en hun sociale leven ervaren. 
 
Verder lezen:

 

Onderzoek

Onderzoek naar knelpunten, behoeften en passende ondersteuning voor jonge mensen met dementie.

Verder lezen:
Brief van de minister >>
Rapport Berenschot >>