Welke hulp is er allemaal?

 • Huisarts en praktijkondersteuner

​Uw eigen huisarts

 • Informele zorg en ondersteuning

  Uw naaste, familieleden, vrienden of vrijwilligers - Als u zorgt voor een ander, bent u mantelzorger. Als mantelzorger is het belangrijk om goed voor uzelf te zorgen, zodat u er ook voor de ander kunt zijn. Mantelzorgondersteuning kan u hierbij helpen door middel van een luisterend oor, informatie en advies, praktische ondersteuning en lotgenotencontact. 

 • Casemanager dementie

  Iedereen met vermoedens van of na de diagnose van dementie heeft recht op een casemanager dementie. Zie verder op deze pagina een lijst met casemanagers in Ede, Wageningen en Renkum.

 • De gemeente

  Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om inwoners zo zelfstandig mogelijk te laten leven en bieden daarom verschillende soorten zorg. Denk hierbij aan woningaanpassingen, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen zoals aanvullend vervoer, een scootmobiel of traplift. Ook biedt de gemeente individuele begeleiding thuis en kunt u door dagbesteding andere mensen blijven ontmoeten en structuur en dagritme behouden.

 • Thuiszorg

  De gemeente biedt ondersteuning aan mensen die moeite hebben met het huishouden, zoals vastgelegd in de Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt huishoudelijke hulp aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente, waarbij tijdens een gesprek met de gemeente wordt bepaald welke hulp u nodig heeft. Denk daarbij aan hulp bij douchen, uit bed komen, eten en wondverzorging. Daarnaast kan er begeleiding zijn bij dagelijkse activiteiten, zoals het verbeteren van praktische vaardigheden en sociale vaardigheden, om beter om te gaan met moeilijke situaties en gemakkelijker contact te maken met anderen.

  Als u verpleging nodig heeft met persoonlijke zorg, kunt u een wijkverpleegkundige aanvragen via de thuiszorginstelling. Dit valt vaak onder de zorgverzekering. Een thuishulp kan bijvoorbeeld helpen bij opstaan, douchen of injecties geven. Soms wordt er ook hulp geboden bij dagelijkse activiteiten, zoals aankleden. Particuliere thuiszorg wordt door uzelf geregeld en betaald. Mensen die thuis wonen en een Wlz-indicatie hebben, kunnen ook gebruik maken van thuiszorg. Alle indicaties kunnen ook worden omgezet naar een persoonsgebonden budget (pgb).

 • Verpleeghuis of intensieve zorg thuis

  Er komt een moment waarop het thuis steeds moeilijker wordt. Het kan te zwaar worden voor de mantelzorger, er is intensieve zorg nodig of er moet worden overgestapt naar een verpleeghuis. In dat geval kan er een beroep worden gedaan op de Wet langdurige zorg (Wlz), die bedoeld is voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben.

  Als iemand een Wlz-indicatie heeft, kan er worden gekozen tussen zorg in een instelling, zoals een verpleeghuis, of intensieve zorg thuis. Bij zorg thuis moet de zorg verantwoord zijn en mogen de kosten niet hoger uitvallen dan de kosten van een verblijf in een instelling. Er kan dan gebruik worden gemaakt van een persoonsgebonden budget (pgb). Als er wordt gekozen voor een pgb, heeft men eigen regie over hoe, waar, wanneer en van wie de zorg wordt ontvangen. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een Volledig Pakket Thuis (vpt), waarbij een zorginstelling alle zorg regelt. Een combinatie van een pgb en zorg door een instelling is ook mogelijk en wordt een 'modulair pakket thuis' genoemd.

  Om in aanmerking te komen voor langdurige zorg is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. De casemanager dementie kan helpen bij de aanvraag. Er is een eigen bijdrage voor Wlz-zorg die aan het CAK moet worden betaald. Het CAK berekent de kosten en stuurt een factuur voor de eigen bijdrage. Zolang iemand thuis woont, zijn de kosten aanzienlijk lager.

 • Financiën

Mensen met dementie hebben in de loop van de tijd vaak administratieve en financiële ondersteuning nodig, omdat het hen steeds meer moeite kost om het overzicht te houden. Het is handig om daarbij hulp te krijgen, bijvoorbeeld van een mantelzorger of van verschillende organisaties die hulp en advies bieden. ​

 • Handige sites

Nibud: Bereken uw recht is een overzicht van landelijke en gemeentelijke regelingen waar u mogelijk recht op heeft.

Meerkosten.nl geeft informatie over regelingen die mogelijk (gedeeltelijk) extra kosten door ziekte kunnen compenseren.

Om mantelzorgers tegemoet te komen, biedt de overheid verschillende vergoedingen en vrijstellingen. Lees meer over regelingen rondom vergoedingen, eigen bijdragen, persoonsgebonden budget (pgb) en belastingen op Mantelzorg.nl.

 • Maak een levenstestament 

Dit is een combinatie van een of meer volmachten (medisch en financieel) en een overzicht van persoonlijke keuzes. Alle onderwerpen worden behandeld in het artikel "Een volmacht of levenstestament regelen". Bespreek de onderwerpen in uw levenstestament met uw naasten. Het boek " Spreken over vergeten" kan u hierbij helpen. Op de website van de Patiëntenfederatie Nederland kunt u het gratis e-book "Praat op tijd over uw levenseinde" vinden. Dit biedt informatie en tips die u kunnen helpen bij het nemen van beslissingen en het formuleren van uw wensen.

 • Geef een volmacht

U kunt iemand die u vertrouwt de bevoegdheid geven om in uw naam financiële en medische beslissingen te nemen. U regelt een volmacht bij de bank en een notaris. Pas als een arts vaststelt dat u wilsonbekwaam bent, krijgt uw naaste bevoegdheden.

 • Stel een schriftelijke wilsverklaring op

Er komt een moment dat iemand niet meer in staat is om  zorgbeslissingen te nemen. Dan kan een mentor vertegenwoordiger zijn. Lees meer over de wilsverklaring en het mentorschap in het artikel Zorgbeslissingen en mentorschap.

 • Autorijden en dementie

Het CBR biedt informatie over rijden met dementie. Ook is het mogelijk om online een test te doen om de rijvaardigheid te toetsen. 

 • Omgaan met mensen met dementie

Maakt u zich zorgen omdat iemand in uw omgeving dementie heeft? Wilt u graag weten hoe u omgaat met deze ziekte? Bekijk dan het trainingsaanbod op de site Samen Dementievriendelijk.

 • Vermoeden van ouderenmishandeling

Bij een vermoeden van ouderenmishandeling kunt u om hulp vragen via de speciale website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
Ook kunt u terecht bij Veilig Thuis. (folder PDF)
Folder over financieel misbruik (PDF)

 • Hulpmiddelenwijzer

Vind onafhankelijke informatie over hulpmiddelen die ondersteunen bij leven met dementie in de Hulpmiddelenwijzer van Vilans. 

 • Ergotherapie

Als u hulp wilt bij de aanschaf van de juiste hulpmiddelen, neem dan contact op met de ergotherapeut in uw regio.