Over ons

Dementie Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband van meerdere zorgorganisaties in gemeenten Ede, Renkum en Wageningen. 

De casemanagers zetten zich in voor ons doel: ‘het bieden van goed op elkaar afgestemde zorg en begeleiding aan mensen met dementie en hun familie.’ 

De keten strekt zich uit van welzijn en informele hulp in de thuissituatie tot en met goede specialistische diagnostiek, opvang en behandeling.

Dementie is een verwarrende ziekte. Wij vinden het belangrijk dat u de juiste informatie weet te vinden en de juiste ondersteuning krijgt. We werken daarbij nauw samen met Alzheimer Nederland afdeling Veluwevallei-Grebbe.

Het samenwerkingsverband houdt zich bezig met het:

  • Verspreiden van kennis over dementie, via bijvoorbeeld cursussen, informatie-avonden en scholingen;
  • Organiseren van onafhankelijke en toegankelijke persoonlijke begeleiding (casemanagement) bij dementie via centrale toegang;
  • Signaleren van knelpunten in het de dementiezorg (van informatievoorziening en signalering t/m intramurale zorg;
  • Verspreiden van kennis, organiseren van deskundigheidsbevordering;
  • Verbinden van diverse partijen om de samenwerking rondom dementie te bevorderen;
  • Ontwikkelen van nieuwe vormen van ondersteuning, zoals gespreksgroepen, vrijwillige maatjes, aanbod voor jonge mensen met dementie.

Samenwerkingsverband

We gebruiken de Zorgstandaard dementie als kwaliteitswaarborg voor de zorg en dienstverlening.