Casemanagers in Wageningen

Als u dementie heeft, krijgt u steun van een casemanager dementie: uw vaste onafhankelijke aanspreekpunt. De casemanager ondersteunt en begeleidt thuiswonende mensen met (het vermoeden van) dementie en hun mantelzorger(s). Hij of zij geeft informatie en advies over de ziekte en de gevolgen in het dagelijks leven. Ook is er regelmatig contact met de huisarts en andere zorgverleners. Verder helpt de casemanager bij het opstellen van een zorgplan. Daarbij vindt afstemming plaats met de huisarts, praktijkondersteuner en/of wijkverpleegkundige.

Het doel van de casemanager dementie? Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Als dit niet meer lukt, zoekt de casemanager dementie samen met u en uw naasten naar een woonzorgomgeving waar u zich thuis voelt.

Annet Veenhof

Christina van Uffelen

Diana Kaan

Els van Dusseldorp

Inge Wolters

Tea van der Veen

Thera van der Molen

Zoubida Mezgouti