Onderzoek en diagnose

Als u vermoedt dat u of een familielid dementie heeft, maak dan een afspraak met de huisarts. De dokter onderzoekt of er sprake is van dementie. Het onderzoek bestaat meestal uit:

  • Een gesprek met de patiënt. 
  • Een gesprek met een naaste. Het gaat bij voorkeur om iemand die de patiënt al lang en goed kent. 
  • Urine- en/of bloedonderzoek.
  • Lichamelijk onderzoek om lichamelijke klachten te beoordelen en een andere verklaring voor de klachten uit te sluiten. Denk aan blaasontsteking, verkeerd gebruik van medicijnen, vitaminetekort, depressie of hormoonstoornissen. 

Geheugentest
Bij een vermoeden van geheugenproblemen of dementie kunnen geheugentesten plaatsvinden, zoals de MMSE (Mini-mental state examination). Een scan van de hersenen is meestal niet nodig om dementie vast te stellen.

De praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk kan de testen afnemen en de gesprekken voeren. De huisarts en praktijkondersteuner bespreken samen de uitkomsten van het onderzoek. Daarna praat de huisarts met de patiënt.

Na het onderzoek besluit de huisarts soms om de klachten een poosje aan te kijken. Zijn ze blijvend of worden ze zelfs erger? Dan bevestigt dit het vermoeden dat er sprake is van dementie. De huisarts maakt een afspraak met de persoon met geheugenproblemen en met iemand uit de directe omgeving. In dit gesprek vraagt hij naar problemen met het geheugen en taal en naar veranderingen in het gedrag. Hij toetst dan of de naaste van zijn patiënt de klachten herkent. 

Doorverwijzing naar een specialist

Als uitgebreider onderzoek nodig is of het vaststellen van behandelwensen, dan kan de huisarts doorverwijzen naar een specialist. Denk aan een specialist ouderengeneeskunde, de geriater, de neuroloog of de ouderenpsychiater. Dit vindt altijd plaats in overleg met de patiënt. Eventueel vindt extra onderzoek plaats, bijvoorbeeld met een MRI-scan. Lees meer over onderzoek door een specialist.

Het belang van de diagnose dementie

Dementie is niet te genezen. Toch is het belangrijk om de diagnose vast te laten stellen. Met een diagnose heeft iemand met dementie recht op hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld door een casemanager dementie.

Een andere reden om een diagnose te laten stellen? Hoe eerder iemand het weet, hoe groter de kans dat een eventuele behandeling helpt om de ziekte te stabiliseren, vertragen of verzachten.

Hoewel dementie niet te genezen is, is er wel een aantal zaken die de kans op dementie verkleint. Dat betekent dat iemand zijn levensstijl kan aanpassen.