E-learning

Alzheimer Experience

De Alzheimer Experience is een gratis, online, interactieve mediaproductie, waarin het leven van een persoon met Alzheimer gevolgd wordt, gezien door de ogen van de patiënt zelf. Het verhaal is opgebouwd rondom 22 gefilmde scénes waarbij wordt gefocust op belevingen die typisch zijn voor mensen met Alzheimer. De scénes zijn sterk emotioneel geladen, waardoor een grote impact bij de kijker teweeg gebracht wordt.

De Alzheimer Experience heeft een unieke feature: Het is multi-perspectief. Op elk moment kan de kijker het perspectief selecteren van een willekeurig persoon binnen een scéne. Het beeld verschuift dan direct naar het perspectief van de gekozen persoon, waarbij men ook de gedachten van die persoon hoort. Op deze manier kunnen we heel duidelijk het verschil in beleving van de realiteit laten zien, en hoe deze verschillen leiden tot conflicten en onbegrip.

Ga naar: www.alzheimerexperience.nl

BordjeVol

BordjeVol geeft Inzicht, Inspiratie en Activatie, het brengt voor mantelzorgers spelenderwijs in kaart welke activiteiten energie kosten, hoe lang de situatie nog vol te houden is en welke mensen kunnen helpen. Mantelzorgers kunnen dit zelfstandig doen maar ook samen met zorgprofessionals. Zeker als ‘in je eigen spiegel kijken’ niet makkelijk is. De tool is aan te vragen bij MVT m.kloet@mvtarnhem.nl

Ga naar: www.bordjevol.nl

Dementie en Herinneringen app

Deze app helpt mensen met dementie om positieve herinneringen op te halen. De app heeft liedjes, filmpjes, foto’s en geluidsfragmenten uit de jaren ‘30 tot en met ‘70. Vaak geven deze herinneringen een fijn en vertrouwd gevoel. De mantelzorger krijgt op die manier ook een inkijkje in de belevingswereld van de oudere en samen kunnen zij er veel plezier aan beleven.

Ga naar: www.dekrachtvanherinneringen.com

Dementie winkel

Bij Dementie-winkel.nl vindt u alles voor een stimulerende leefomgeving. Deze winkel maakt het mogelijk om de leefwereld van mensen met dementie op een plezierige en praktische manier aan te passen aan de behoeftes van een beschadigd brein én meer kennis en begrip te ontwikkelen voor de aandoening. Ze bieden in deze winkel heel veel verschillende producten aan zoals bijvoorbeeld een belevingsplank om herinneringen op te halen, robotdieren voor gezelschap, producten op het gebied van veiligheid, diversen boeken, maar ook workshops en trainingen.

Ga naar: www.dementie-winkel.nl

Dementiegame

Dementiegame is een interactief spel waarmee mantelzorgers en familieleden, maar ook verzorgenden en andere geïnteresseerden kennis over de ziekte dementie kunnen opdoen. De setting is de stad Dimentia, waar iedere bewoner op een of andere manier te maken krijgt met dementie. Door de verschillende levels van de game te doorlopen, krijg je meer kennis over dementie, meer begrip en tips. Daarnaast kun je via de app in contact komen met lotgenoten, via het forum van Alzheimer Nederland.

Ga naar: www.dementiegame.nl

Fello app

Online omgeving voor de communicatie tussen familieleden, vrienden en bekenden rondom een persoon met dementie. Kosten: de app is gratis te downloaden in de App Store en op Google Play.

Ga naar: www.getfello.com

Filmpje ‘Omgaan met mensen met dementie’

Een van de tips om mensen met dementie te ondersteunen is aan te sluiten bij zijn leefwereld. Zo wordt de persoon met dementie in zijn waarde gelaten en komt hij zoveel mogelijk tot zijn recht. Dit kan door het bieden van herkenning, veiligheid, vertrouwdheid en geborgenheid. In het filmpje zie je hoe geriater Anneke van der Plaats dit toepast in de praktijk.

Bekijk het filmpje op: www.youtube.nl

Filmpje ’10 signalen van dementie’

In dit filmpje krijg je tien signalen te zien die op dementie kunnen wijzen (maar ook een andere oorzaak kunnen hebben).

Bekijk het filmpje op: www.youtube.nl

Hulp bij het keukentafelgesprek

Op deze site vind je tips en adviezen over wat je kunt verwachten als je een zogenaamd keukentafelgesprek hebt met de gemeente. Het doel van het gesprek is om duidelijk te krijgen waar precies behoefte aan is. De gemeente gaat na wat de zorgvrager zelf kan, met hulp van u als mantelzorger en waar de gemeente moet ondersteunen.

Ga naar: www.mezzo.nl

Inspiratiebox Technologie Langdurige Zorg

Overzicht van meer dan 100 technische hulpmiddelen en apps die zorgverleners kunnen gebruiken om het leven van ouderen of mensen met bijvoorbeeld dementie makkelijker of aangenamer te maken. Bij elk product staat duidelijk vermeld waar je deze kunt aanschaffen en zie je een indicatie van de eventuele kosten.

Ga naar: www.vilans.nl

Myinlife

Is een online omgeving voor de communicatie tussen familieleden, vrienden en bekenden rondom een persoon met dementie. Er is ook een gratis app beschikbaar in zowel de Google Play store als in de App store.

Ga naar: www.myinlife.nl

Online cursus Dichter bij Dementie

Deze cursus richt zich op het begrijpen van het gedrag van mensen met dementie. Waarom gedragen zij zich zoals ze dat doen? In de online cursus leren naasten van mensen met dementie dit beter te begrijpen en geven ze praktische omgangstips. De cursus kost €49,50.

Ga naar: www.dichterbijdementie.nl

Online instructie video’s

Op dit video kanaal staan verschillende, heldere instructiefilmpjes over hoe je als mantelzorger op een juiste wijze kunt helpen bij bijvoorbeeld het verplaatsen en verzorgen van je naaste. Daarnaast vind je er ook filmpjes over een aantal ziektebeelden, tips over het juiste gebruik van hulpmiddelen zoals elleboogkrukken, rolstoel, rollator of een traplift en er zijn filmpjes te zien met praktijkvoorbeelden over onder andere het openmaken van een pillenstrip of sokken aantrekken. Dit youtube kanaal is onderdeel van Samen Beter Thuis. Samen Beter Thuis versterkt de zelfzorg door ervoor te zorgen dat praktische kennis van zorgprofessionals toegankelijk wordt gemaakt voor mantelzorg en zorgontvangers.

Bekijk het kanaal op: www.youtube.nl

Online training ‘Omgaan met veranderend gedrag bij dementie’

Een van de kenmerken van dementie is dat het gedrag verandert. Je naaste en jij zullen hieraan moeten wennen. Om je hierbij te helpen, is de online training ‘Omgaan met veranderend gedrag bij dementie’ ontwikkeld. De training bestaat uit 6 video’s en een aantal vragen. De training helpt je om het veranderende gedrag van je naaste te begrijpen en geeft tips om er beter mee om te gaan. De video’s gaan over de thema’s achterdocht, afhankelijkheid, agressie, lusteloosheid, onrust in de nacht en verbloemen.

Ga naar: www.dementie.nl

Overzicht apps voor mantelzorgers

Er zijn steeds meer apps die de samenwerking en communicatie met mantelzorgers en familie gemakkelijker maken. Enkele voorbeelden zijn Fello, Inlife, Miessagenda en Sharecare. Meestal zijn het digitale platforms waar verschillende betrokken berichten kunnen plaatsen en de agenda bijhouden.
Op internet staat een heel handig overzicht waarin meer dan 30 websites, community‘s en apps te vinden zijn met een beknopte beschrijving van de mogelijkheden en de kosten.

Ga naar: www.zorgvoorbeter.nl

Patiënten informatietool

De patiënteninformatietool is ontwikkeld voor mensen met dementie en hun naasten om informatie te geven over gedragsproblemen bij dementie en hoe hier mee om te gaan.In de patiënteninformatietool wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen van patiënten. De antwoorden worden opgesteld met de informatie uit een kwaliteitsstandaard en waar nodig aangevuld met informatie uit andere bronnen. Met deze patiënteninformatie kunnen patiënten zich beter voorbereiden op en meedenken over de behandeling.

Ga naar: www.patienteninformatietool.nl

Praatpakket: Het familie gesprek

Nadenken over later en hier met elkaar over praten. Een aantal vragen maken verwachtingen en ideeën bespreekbaar en brengen naar boven wat voor ieder belangrijk is.

Ga naar: www.familiegesprekken.nl

Uitzending ‘Brieven om nooit te vergeten’

50 personen met dementie schreven een brief over hun leven. Wat dementie voor hen betekent en hoe waardevol hun leven nog is. Deze brieven zijn verzameld in het boek ‘Ik heb dementie’. Het tv-programma Kruispunt volgde 3 briefschrijvers tijdens het schrijfproces van hun brief aan lotgenoten. Klik op de link hieronder om de uitzending ‘Brieven om nooit te vergeten’ te bekijken.

Bekijk de uitzending op: www.npostart.nl