Belangrijke websites

Hieronder vindt u de belangrijkste websites over dementie.

www.alzheimer-nederland.nl
Dit is de website van Stichting Alzheimer Nederland. Ze zet zich sinds 1984 in voor mensen met dementie en hun dierbaren. Op deze site vindt u veel informatie over dementie en de activiteiten van Alzheimer Nederland. 

www.dementie.nl
Deze website is ook van Alzheimer Nederland, speciaal voor naasten van mensen met dementie. Hier vindt u onder andere informatie over dementie en welke mogelijkheden voor zorg en ondersteuning er zijn. In de blogs en verhalen van mantelzorgers vindt u veel herkenning.

www.moderne-dementiezorg.nl 
Deze website is een uitgebreide informatiebank over allerlei onderwerpen die te maken hebben met dementie. 

www.pratenovergezondheid.nl
Op de site Praten over Gezondheid staan ervaringen van patiënten en mantelzorgers. Deze informatie is betrouwbaar: alle ervaringen zijn gebaseerd op lange diepte-interviews. De verhalen zijn voor publicatie wetenschappelijk geanalyseerd.

www.dementieonline.nl
Deze website is ontwikkeld voor mantelzorgers van mensen met dementie. Ook hier vindt u feiten, tips en informatie over dementie. U kunt zich hier tevens aanmelden voor deelname aan een internetcursus of praktische hulp met informatiebulletins. U kunt zelf een test invullen om te bepalen in welke mate u de situatie de baas bent.

www.zorgvoorbeter.nl

Het dementietraject bestaat uit vier fasen. Wat weet u over de niet-pluisfase van dementie? Beantwoord 5 vragen en leer van de antwoorden.