Nadenken over de toekomst

Mensen met dementie hebben in de loop van de tijd administratieve en financiële ondersteuning nodig. Ze krijgen steeds meer moeite om overzicht te houden. Daarom is het handig om hulp te krijgen bij de financiën. De mantelzorger kan helpen. Ook bieden verschillende organisaties hulp en advies. Daarnaast zijn er een aantal vergoedingen.

Administratieve hulp door vrijwilligers

Organisaties als Humanitas, Sociaal Raadsliedenwerk, Welzijnsorganisaties of het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie bieden gratis advies en ondersteuning bij de zogenoemde ‘thuisadministratie’. In dit overzicht staan hun diensten en de bijbehorende contactgegevens.

Maak gebruik van bestaande regelingen

De ziekte van een naaste kan financiële gevolgen hebben. De aanschaf van hulpmiddelen, de eigen bijdragen en mogelijk het verlies van werk kunnen veel geld kosten. Maak daarom gebruik van landelijke en/of gemeentelijke regelingen, extra aftrekposten of bijzondere bijstand. Verschillende organisaties bieden overzichten aan waarin staat welke regeling misschien van toepassing is.

Nibud
Bereken uw recht is een online dienst van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Het geeft een overzicht van landelijke en gemeentelijke regelingen waar u mogelijk recht op heeft.

Meerkosten.nl
Meerkosten.nl is een website van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG Raad) in samenwerking met de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) en Mee Nederland. De website geeft informatie over regelingen die mogelijk (gedeeltelijk) extra kosten door ziekte kunnen compenseren.

Jong met dementie
Mensen met dementie op jonge leeftijd krijgen mogelijk te maken met verminderde inkomsten en extra uitgaven. Om mantelzorgers tegemoet te komen, biedt de overheid verschillende vergoedingen en vrijstellingen. Lees meer over regelingen rondom vergoedingen, eigen bijdragen, persoonsgebonden budget (pgb) en belastingen op Mantelzorg.nl.

Maak een levenstestament

Als u dementie heeft, kunt u op een gegeven moment niet meer zelf aangeven of u bepaalde medische behandelingen wel of niet wilt ondergaan. Schrijf daarom wensen en behoeften voor de toekomst op in een levenstestament. Zo voorkomt u dat anderen straks keuzes maken waar u zelf niet achter staat.

Neem in het levenstestament alle wensen voor uw leven op, ook als dat er maar één is. Maak het levenstestament op maat met een of meer volmachten, een schriftelijke wilsverklaring en alle andere wensen op het gebied van lijf, leven en vermogen. Wie zorgt er bijvoorbeeld voor uw huisdieren als u dat niet meer kan? Wat moet er gebeuren met uw profielen op social media? Andere thema’s komen aan bod in het artikel Een volmacht of levenstestament regelen.

Praat met uw naasten over de onderwerpen in uw levenstestament. Dat kan met behulp van het boek Spreken over vergeten. Op de website van de Patiëntenfederatie Nederland staat het gratis e-book Praat op tijd over uw levenseinde. Het biedt informatie en tips die helpen bij het nemen van beslissingen en formuleren van de wensen.

Geef een volmacht

Met een volmacht kunt u iemand die u volledig vertrouwt de bevoegdheid geven om in uw naam financiële en medische beslissingen te nemen. Het opstellen en afgeven van een volmacht kan bij de bank en een notaris. U blijft beslissingen nemen tot het moment dat een arts vaststelt dat u wilsonbekwaam bent.

Stel een schriftelijke wilsverklaring op

Een schriftelijke wilsverklaring is een leidraad voor de gevolmachtigde bij het nemen van medische beslissingen. In een schriftelijke wilsverklaring of wilsbeschikking kunt u vastleggen welke medische behandeling u later wel of niet wilt ontvangen. Bekende voorbeelden hiervan zijn de non-reanimatieverklaring, het euthanasieverzoek en het behandelverbod.

Als er geen wettelijke vertegenwoordiging is, dan wijst de kantonrechter iemand aan. Dat kan een mentor of curator zijn. Lees meer over de wilsverklaring en het mentorschap in het artikel Zorgbeslissingen en mentorschap.