De casemanagers

Als u dementie heeft, krijgt u steun van een casemanager dementie: uw vaste onafhankelijke aanspreekpunt. De casemanager ondersteunt en begeleidt thuiswonende mensen met (het vermoeden van) dementie en hun mantelzorger(s). Hij of zij geeft informatie en advies over de ziekte en de gevolgen in het dagelijks leven. Ook is er regelmatig contact met de huisarts en andere zorgverleners. Verder helpt de casemanager bij het opstellen van een zorgplan. Daarbij vindt afstemming plaats met de huisarts, praktijkondersteuner en/of wijkverpleegkundige.

Het doel van de casemanager dementie? Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Als dit niet meer lukt, zoekt de casemanager dementie samen met u en uw naasten naar een woonzorgomgeving waar u zich thuis voelt.

Kortom, de casemanager:

  • is bekend met het proces van dementie en weet wat u kunt verwachten.
  • bekijkt met u en/of uw mantelzorger(s) wat in uw situatie nodig is.
  • ondersteunt bij het behouden van de eigen regie.
  • geeft informatie, voorlichting en advies.
  • kan hulp, zorg of begeleiding regelen.