Hulp nodig bij dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte met grote gevolgen voor alle betrokkenen. Het roept veel vragen op. Heeft u hulp nodig? U staat er niet alleen voor. Er zijn verschillende vormen van zorg en ondersteuning. Van een casemanager dementie, thuiszorg tot diensten van de gemeente. We hebben het voor u op een rij gezet.

1. Huisarts en praktijkondersteuner

In het begin heeft u vaak contact met uw huisarts en een praktijkondersteuner. Zij helpen u op weg om de juiste begeleiding te krijgen.

2. Informele zorg en ondersteuning

Heeft u (beginnende) dementie? Uw sociale netwerk kan u helpen bij praktische zaken, zoals de boodschappen, bezoek aan de dokter of het ondernemen van activiteiten. Heeft u meer hulp nodig? Er zijn allerlei vrijwilligersorganisaties die verschillende soorten steun aanbieden, zoals praktische hulp, informele zorg en begeleiding.

Bent u mantelzorger? Ook voor u staan mensen klaar. Iemand met dementie helpen kan namelijk veel van u vragen. Daarom is het belangrijk om goed voor uzelf te zorgen zodat u er voor de ander kunt zijn. Mantelzorgondersteuning is er voor een luisterend oor, informatie en advies, praktische ondersteuning en lotgenotencontact. Neem contact op met de organisatie die de mantelzorgondersteuning in uw gemeente verzorgt. Juist in de beginfase kunt u daar informatie en ondersteuning krijgen die uw rol als mantelzorger kan ontlasten.

3. Casemanager dementie

Iedereen met het vermoeden van of na de diagnose van dementie heeft recht op een casemanager dementie. De casemanager helpt mensen met dementie, mantelzorgers en betrokken professionals bij de mensen thuis. Hij of zij is vanaf het eerste moment een vast coördinatie- en aanspreekpunt voor het hele proces.

Wat doet een casemanager dementie? De manager ondersteunt bij het optimaliseren van het welbevinden en de kwaliteit van leven. Van de mensen met dementie én hun mantelzorgers.
De casemanager denkt mee, biedt een luisterend oor en geeft deskundig advies. De eigen kracht van de persoon met dementie of zijn naasten is het uitgangspunt, zo lang als dat mogelijk is. In dit filmpje ziet u wat u van een casemanager dementie kunt verwachten.

4. De gemeente

Gemeenten willen dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij. Het is haar verantwoordelijkheid om inwoners zo zelfstandig mogelijk te laten leven. Als dat niet lukt, kunt u de gemeente inschakelen voor hulp.

De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor diverse soorten zorg. Denk aan woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen zoals aanvullend vervoer, een scootmobiel of traplift. Daarnaast biedt de gemeente individuele begeleiding thuis. Ook kunt u door dagbesteding andere mensen blijven ontmoeten, structuur en dagritme behouden. Kijk in dit overzicht wat uw gemeente voor u kan doen.

5. Thuiszorg

Als u dementie heeft, heeft u misschien recht op thuiszorg. Dat is zorg bij u thuis. Thuiszorg is er ook om de mantelzorger te ontlasten. De zorg thuis kan bestaan uit ondersteuning bij huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging. Een thuiszorgmedewerker of wijkverpleegkundige kan zowel huishoudelijke taken als een deel van de lichamelijke verzorging overnemen.

Huishoudelijke hulp regelen
De gemeente biedt ondersteuning aan mensen die het huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het aanvragen van huishoudelijke hulp gaat via het Wmo-loket van de gemeente. In het ‘keukentafelgesprek’ stelt de gemeente vast welke hulp u of uw naaste nodig heeft. 

Verpleging en verzorging
Welke hulp kunt u krijgen? Dat is afhankelijk van uw situatie. De zorg bestaat uit:

  • Verzorging en verpleging. De hulp helpt bijvoorbeeld bij het douchen, opstaan uit bed, eten en/of de verzorging van een wond.
  • Begeleiding in het dagelijks leven, zoals praktische vaardigheden en het verbeteren van de sociale redzaamheid. Zo kunt u beter omgaan met moeilijke situaties en makkelijker contact maken met anderen.

Wijkverpleegkundige of thuiszorgmedewerker
Heeft u verpleging met persoonlijke zorg nodig? Dan kunt u een wijkverpleegkundige aanvragen via de thuiszorginstelling. De vergoeding valt dan vaak onder de zorgverzekering.
Een thuishulp helpt bijvoorbeeld bij het opstaan en douchen. Of bij het geven van injecties. 

U krijgt soms ook hulp bij dagelijkse bezigheden zoals aan- en uitkleden. Particuliere thuiszorg regelt en betaalt u zelf.

Mensen met een Wlz-indicatie die thuis wonen, kunnen ook gebruikmaken van thuiszorg. Alle indicaties kunnen ook worden omgezet naar een persoonsgebonden budget (pgb).

6. Als het thuis niet meer gaat

Iedereen wil dat iemand met dementie zo lang mogelijk thuis blijft wonen. In zijn eigen vertrouwde omgeving. Maar op den duur gaat het thuis niet meer. Het wordt bijvoorbeeld te zwaar voor de mantelzorger. Er is intensieve zorg nodig of er komt een verpleeghuis in beeld. U kunt dan een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is er voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid of toezicht nodig hebben. 

Zorg in een instelling of zorg thuis
Iemand met een Wlz-indicatie kan kiezen tussen zorg in een instelling (zoals een verpleeghuis) of intensieve zorg thuis. Bij hulp thuis moet de zorg verantwoord zijn. Ook mogen de kosten niet hoger uitvallen dan de kosten van een verblijf in een instelling.

Verblijf in een instelling
Kiest u of uw naaste voor verblijf in een instelling, dan heeft u recht op een Volledig Zorgpakket. Hierin zit alles wat u nodig heeft, zoals verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en vervoer.

Zorg thuis
Bij zorg thuis kunt u gebruikmaken van een persoonsgebonden budget (pgb). Als u kiest voor een pgb, dan kiest u voor eigen regie: u bepaalt zelf hoe, waar, wanneer en van wie u uw zorg wilt ontvangen. U kunt ook kiezen voor een Volledig Pakket Thuis (vpt). Dan regelt een zorginstelling alle zorg voor u. Een combinatie van een pgb en zorg door een instelling is ook mogelijk. Dit heet een ‘modulair pakket thuis’.

Aanvraag en kosten
Om in aanmerking te komen voor langdurige zorg is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Uw casemanager dementie kan helpen met de aanvraag.
U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg aan het CAK. Het CAK berekent de kosten en stuurt de factuur voor de eigen bijdrage. Zolang u thuis woont zijn de kosten aanzienlijk lager.

7. Nadenken over de toekomst

Bij dementie is nadenken over de toekomst belangrijk. Niet alleen voor de persoon met dementie, maar ook voor de naasten. Het gaat onder meer over financiën en de wensen over de laatste levensfase. 

Zo is het goed om met elkaar te praten over zorg. Iemand met dementie raakt uiteindelijk de grip op de werkelijkheid meer en meer kwijt. Op een gegeven moment kan hij niet meer zelf aangeven of hij bepaalde medische behandelingen wel of niet wil ondergaan. Ga daarom na welke keuzes en beslissingen er zijn.

Stel vervolgens een zorgplan op. Daarin staan alle wensen, mogelijkheden en behoeften. Het document komt in overleg met zorgverleners en naasten tot stand.